Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 12 Hệ điều hành Windows

90 phút 8 câu 19 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):