YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 27 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 -1954)

15 phút 5 câu 15 lượt thi
ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

NONE

Đề thi nổi bật tuần

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON