Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 15 Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

90 phút 5 câu 28 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):