YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 12 Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

90 phút 10 câu 18 lượt thi
RANDOM
 

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1