Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 35 Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy

90 phút 5 câu 3 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):