ON
YOMEDIA

Hỏi đáp Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầuhãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (2 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1