ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 105 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 4 trang 105 VBT Toán 5 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) Hình chữ nhật ABCD có .......... ô vuông

b) Hình tam giác EDC có ........ ô vuông (cứ 2 nửa ô vuông gộp lại thành 1 ô vuông)

c) Số ô vuông của hình chữ nhật ABCD gấp ...... lần số ô vuông của hình tam giác EDC

d) Số ô vuông của hình tam giác EDC bằng ..... số ô vuông của hình chữ nhật ABCD.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Hình chữ nhật ABCD có 32 ô vuông.

b) Hình tam giác EDC có 16 ô vuông (cứ 2 nửa ô vuông gộp lại thành 1 ô vuông).

c) Số ô vuông của hình chữ nhật ABCD gấp 2 lần số ô vuông của hình tam giác EDC. 

d) Số ô vuông của hình tam giác EDC bằng \(\displaystyle {1 \over 2}\) số ô vuông của hình chữ nhật ABCD. 

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 105 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)