ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 24 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 3 trang 24 VBT Toán 5 tập 1

Để hút hết nước ở một hồ lớn phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ. Hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ sung thêm mấy máy bơm như thế ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Muốn hút hết nước ở hồ đó trong 1 giờ thì cần số máy bơm là : 

\(18 \times 5 = 90\) (máy)

Muốn hút hết nước ở hồ đó trong \(10\) giờ thì cần số máy bơm là :

\(90 : 10 = 9\) (máy bơm)

Cần bổ sung thêm số máy bơm là :

9 - 5 = 4 (máy bơm)

Đáp số: 4 máy bơm.

 

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 24 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1