ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 24 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 1 trang 24 VBT Toán 5 tập 1

Biết rằng, 14 người xây xong bức tường rào quanh trường phải mất 10 ngày. Nay trường muốn xây xong tường rào đó trong một tuần lễ thì cần bao nhiêu người làm? (Mức làm của mỗi người như nhau)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đổi : 1 tuần lễ bằng 7 ngày.

Muốn xây xong tường rào trong 1 ngày thì cần số người là :

14 x 10 = 140 (người)

Vậy để xây xong tường  rào trong 1 tuần thì cần số người là:

140 :7 = 20 (người)

Đáp số: 20 người.

 

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 24 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1