YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 25 VBT Toán 5 tập 2

Giải bài 2 trang 25 VBT Toán 5 tập 2

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài \(\displaystyle {3 \over 5}m\), chiều rộng \(\displaystyle {1 \over 4}m\) và chiều cao \(\displaystyle {1 \over 3}m\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

\(\displaystyle \left( {{3 \over 5} + {1 \over 4}} \right) \times 2 = {{17} \over {10}}\left( m \right)\)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

\(\displaystyle {{17} \over {10}} \times {1 \over 3} = {{17} \over {30}}\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

\(\displaystyle {3 \over 5} \times {1 \over 4} = {3 \over {20}}\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

\(\displaystyle {{17} \over {30}} + {3 \over {20}}\times 2 = {{13} \over {15}}\,\left( {{m^2}} \right)\)

Đáp số: Diện tích xung quanh: \(\displaystyle {{17} \over {30}}{m^2}\;\)

Diện tích toàn phần: \(\displaystyle {{13} \over {15}}{m^2}\)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 25 VBT Toán 5 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON