YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 105 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 2 trang 105 VBT Toán 5 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : 

a) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 7cm và chiều cao 4cm là: .........................

b) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 15m và chiều cao 9m là: ...........................

c) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 3,7dm và chiều cao 4,3dm là: .................... 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 7cm và chiều cao 4cm là:

7 × 4 : 2 = 14 (cm2)

b) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 15m và chiều cao 9m là:

15 × 9 : 2 = 67,5 (m2)

c) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 3,7dm và chiều cao 4,3dm là:

3,7 × 4,3 : 2 = 7,955 (dm2)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 105 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF