YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 22 VBT Toán 5 tập 2

Giải bài 1 trang 22 VBT Toán 5 tập 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Hình hộp chữ nhật có : …… mặt, ……… cạnh, ……… đỉnh.

b) Hình lập phương có : ……… mặt, ……… cạnh, ……… đỉnh.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Hình hộp chữ nhật có : 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh.

b) Hình lập phương có : 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh. 

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 22 VBT Toán 5 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON