YOMEDIA

Hỏi đáp Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ATNETWORK

Danh sách hỏi đáp (25 câu):

NONE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON