ON
YOMEDIA

Hỏi đáp Phép trừ

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Phép trừ, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (13 câu):

 • Yến Nhi Cách đây 1 năm
  Cửa hàng có 456 kg gạo tẻ và gạo nếp sau khi bán đi 126 kg gạo và 45 kg gạo nếp thì số gạo tẻ vẫn nhiều hơn gạo nếp 26 kg Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu kilôgam mỗi loại

  10/04/2020 |    10 Trả lời

  Theo dõi (0)
  10
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Hồ Giang Nam Cách đây 1 năm
  1 hình

  07/04/2020 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu Cách đây 3 năm

  Tổng của hai số lẻ bằng 84. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng chỉ có 7 số chẵn liên tiếp.

  12/04/2018 |    86 Trả lời

  Theo dõi (2)
  86
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy Cách đây 3 năm

  Mẹ hơn con 26 tuổi. Sau hai năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 50 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

  12/04/2018 |    84 Trả lời

  Theo dõi (0)
  84
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận Cách đây 3 năm

  Có 87l dầu đựng trong hai thùng. Nếu đổ 10l dầu từ thùng I sang thùng II thì lúc đó thùng II sẽ nhiều hơn thùng I là 3l dầu. Hỏi mỗi thùng lúc đầu chứa bao nhiêu lít dầu?

  11/04/2018 |    34 Trả lời

  Theo dõi (0)
  34
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 3 năm

  Số học sinh lớp 4A xếp 4 hàng, mỗi hàng có 8 bạn. Số bạn gái ít hơn số bạn trai là 4 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn trai, bạn gái xếp hàng?

  12/04/2018 |    60 Trả lời

  Theo dõi (0)
  60
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh Cách đây 3 năm

  Cho các chữ số 3, 4, 5.

  a) Từ các chữ số đó hãy viết tất cả các số có ba chữ số khác nhau.

  b) Tính tổng của các số đó.

  12/04/2018 |    71 Trả lời

  Theo dõi (0)
  71
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang Cách đây 3 năm

  Không tính, hãy so sánh tổng A và tổng B:

  A = 3456 + 4563 + 5634 + 6345

  B = 6543 + 5436 + 4365 + 3654.

  11/04/2018 |    69 Trả lời

  Theo dõi (0)
  69
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can tu Cách đây 3 năm

  Tính tổng của:

  a) Các số lẻ liên tiếp từ 1 đến 99 (Số chia 2 dư 1 gọi là số lẻ).

  b) Các số chẵn liên tiếp từ 2 đến 100 (Số chia hết cho 2 gọi là số chẵn).

  11/04/2018 |    26 Trả lời

  Theo dõi (0)
  26
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh Cách đây 3 năm

  Tính tổng của:

  a) 10 số tự nhiên liên tiếp kể từ 1.

  b) 100 số tự nhiên liên tiếp kể từ 1.

  11/04/2018 |    51 Trả lời

  Theo dõi (0)
  51
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang Cách đây 3 năm

  Khi thực hiện phép cộng số có ba chữ số với 135, một bạn đã viết sai là đổi chỗ chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục cũa số 135 nên có kết quả là 790. Hãy tìm tổng đúng cũa hai số đã cho.

   

  12/04/2018 |    44 Trả lời

  Theo dõi (0)
  44
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hảo Cách đây 3 năm

  Khi thực hiện phép trừ hai số, một bạn đã sơ ý viết sai số trừ như sau: Ở hàng chục là 8 viết thành 2, ở hàng đơn vị là 3 viết thành 5 nên có kết quả là 2005. Hãy tìm hiệu đúng của hai số đã cho.

  12/04/2018 |    31 Trả lời

  Theo dõi (0)
  31
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận Cách đây 3 năm

  Tìm hiệu của hai số, biết rằng nếu số bị trừ thêm 123 đơn vị và số trừ bớt 456 đơn vị thì được hiệu mới là 7890.

  12/04/2018 |    31 Trả lời

  Theo dõi (0)
  31
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1