YOMEDIA
NONE

Tiền Việt Nam


Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bài Tiền Việt Nam Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Mỗi ví đựng bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải:

  • Tính tổng giá trị các tờ tiền có trong mỗi ví.
  • Đơn vị tiền Việt Nam là đồng. 

Ví a có 50000 đồng,       ví b có 90000 đồng

Ví c có 90000 đồng,       ví d  có 14500 đồng

Ví e có 50700 đồng.

Bài 2: Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15 000 đồng và một bộ quần áo mùa hè giá 25 000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải:

  • Tìm số tiền mẹ đã tiêu (tổng giá tiền của chiếc cặp xách và bộ quần ào).
  • Tìm số tiền cô bán hàng trả lại mẹ thì ta lấy 50 000 đồng trừ đi số tiền mẹ đã tiêu.

Bài giải

Số tiền mẹ trả để mua chiếc cặp và một bộ quần áo là :

15 000 + 25 000 = 40 000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là :

50 000 – 40 000 = 10 000 (đồng)

Đáp số: 10 000 đồng.

Bài 3: Mỗi cuốn vở giá 1200 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống trong bảng 

Số cuốn vở

1 cuốn

2 cuốn

3 cuốn

4 cuốn

Thành tiền

1200 đồng

 

 

 

Hướng dẫn giải:

  • Muốn tìm số tiền cần điền vào bảng, ta lấy giá tiền của một quyển nhân với số cuốn.
  • Đơn vị tiền Việt Nam là đồng.

Số cuốn vở

1 cuốn

2 cuốn

3 cuốn

4 cuốn

Thành tiền

1200 đồng

2400 đồng

3600 đồng

4800 đồng

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Tổng số tiền

Số các tờ giấy bạc

10000 đồng

20000 đồng

50000 đồng

80 000 đồng

1

1

1

90 000 đồng

 

 

 

100 000 đồng

 

 

 

70 000 đồng

 

 

 

Hướng dẫn giải:

  • Lấy số lượng tờ tiền thích hợp sao cho tổng giá trị của các tờ tiền bằng số cho trước.

Tổng số tiền

Số các tờ giấy bạc

10000 đồng

20000 đồng

50000 đồng

80 000 đồng

1

1

1

90 000 đồng

2

1

1

100 000 đồng

1

2

1

70 000 đồng

0

1

1

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính nhẩm

Cách làm : 90000 – 50000 = ?

Nhẩm : 9 chục nghìn – 5 chục nghìn = 4 chục nghìn

Vậy:  90000 – 50000 = 40000

a) 60000 – 30000 =                               b)   80000 -  50000 =

    100000 – 40000 =                                   100000 – 70000 =

Hướng dẫn giải:

a) 60000 – 30000 = 30000                     b) 80000 – 50000 = 30000

   100000 – 40000 = 60000                      100000 – 70000 = 30000

Bài 2: Mua 5 cái compa phải trả 10 000 đồng. Hỏi mua 3 cái compa cùng loại phải trả bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

5 cái: 10 000 đồng

3 cái: ? đồng

  • Tìm giá tiền của một cái compa: Lấy giá tiền của 5 cái chia cho 5.
  • Tìm giá tiền của ba cái compa: Giá tiền của một cái compa nhân với 3.

Bài giải

Một cái compa có giá tiền là :

10 000 : 5 = 2000 (đồng)

Mua 3 cái compa phải trả số tiền là:

2000 x 3 = 6000 (đồng)

Đáp số: 6000 đồng.

Hỏi đáp về Tiền Việt Nam

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF