YOMEDIA
NONE

Tháng - Năm


Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bài Tháng - Năm Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

 • Một năm có 12 tháng là : Tháng Một, tháng Hai, tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười một, tháng Mười hai.
 • Số ngày trong từng tháng là :

THÁNG 1

31 ngày

THÁNG 2

28 hoặc 29 ngày

THÁNG 3

31 ngày

THÁNG 4

30 ngày

THÁNG 5

31 ngày

THÁNG 6

30 ngày

THÁNG 7

31 ngày

THÁNG 8

31 ngày

THÁNG 9

30 ngày

THÁNG 10

31 ngày

THÁNG 11

30 ngày

THÁNG 12

31 ngày 

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Trả lời các câu hỏi sau đây

Tháng này là tháng mấy? Tháng sau là tháng mấy?

Tháng 1 có bao nhiêu ngày                

Tháng 3 có bao nhiêu ngày                 

Tháng 6 có bao nhiêu ngày ?               

Tháng 7 có bao nhiêu ngày ?

Tháng 10 có bao nhiêu ngày ?

Tháng 11 có bao nhiêu ngày ?

Hướng dẫn giải:

 • Nhẩm lại số ngày trong từng tháng của một năm rồi trả lời các câu hỏi.

Tháng 1 có 31ngày                     Tháng 7 có 31 ngày

Tháng 3 có 31 ngày                    Tháng 10 có 31 ngày

Tháng 6 có 30 ngày                   Tháng 11 có 30 ngày

Bài 2: Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005

Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ mấy ?

Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày thứ mấy ?

Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật ?

Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào ?

Hướng dẫn giải:

 • Xem lịch rồi trả lời các câu hỏi trong bài.

Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ sáu.

Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày 31 và là ngày thứ tư

Tháng 8 có bốn ngày chủ nhật, đó là những ngày : 7, 14, 21, 28 tháng 8

Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày 28 tháng 8.

Bài tập minh họa

Bài 1: Đây là tờ lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004

 Xem tờ lịch và cho biết:

a) Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ mấy?

    Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy ?

    Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ mấy ?

    Ngày cuối cùng của tháng 1 là thứ mấy ?

b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày nào ?

    Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày nào ?

     Tháng 2 có mấy ngày thứ bảy ? Đó là các ngày nào ?

c) Tháng 2 năm 2004 có bao nhiêu ngày ?

Hướng dẫn giải:

 • Xem lịch rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.
 • Chú ý xác định cẩn thận về ngày, tháng tương ứng với thứ mấy trong tuần.

a) Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ ba.

    Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ hai.

    Ngày đầu tiên của tháng 3 là ngày 1 tháng 3. Đó là thứ hai.

    Ngày cuối cùng của tháng 1 là ngày 31 tháng 1. Đó là thứ bảy.

b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 5 tháng 1.

    Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày 28 tháng 3.

    Tháng 2 có bốn ngày thứ bảy.

    Đó là những ngày 7, 14, 21, 28, tháng 2.

c) Tháng 2 năm 2004 có 29 ngày.

Bài 2: Xem lịch năm 2005 rồi cho biết

a) Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ mấy ?

    Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là thứ mấy ?

    Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ mấy ?

    Ngày cuối cùng của năm 2005 là thứ mấy ?

     Sinh nhật em là ngày nào ? Tháng nào ? Hôm đó là thứ mấy ?

b) Thứ hai đầu tiên của năm 2005 là ngày nào ? Thứ hai cuối cùng của năm 2005 là ngày nào ?

    Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là những ngày nào ?

Hướng dẫn giải:

 • Quan sát tờ lịch năm 2005 (Sách giáo khoa trang 107)
 • Xác định các ngày lễ và sinh nhật em là thứ mấy trong tuần rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

a) Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ tư.

    Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là thứ sáu.

    Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là chủ nhật.

    Ngày cuối cùng của năm 2005 là ngày 31 tháng 12 năm 2005. Đó là thứ bảy.

b) Thứ hai đầu tiên của năm 2005 là ngày 3 tháng 1 năm 2005.

    Thứ hai cuối cùng của năm 2005 là ngày 26 tháng 12 năm 2005.

    Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là những ngày : 2, 9, 16, 23, 30 tháng 10 năm 2005.

Bài 3: Trong một năm

a) Những tháng nào có 30 ngày ?

b) Những tháng nào có 31 ngày ?

Hướng dẫn giải:

Nhẩm lại số ngày trong từng tháng của một năm rồi trả lời hai câu hỏi.

a) Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có 30 ngày

b) Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có 31 ngày.

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là :

A.Thứ hai             B. Thứ ba               C. Thứ tư                D. Thứ năm

Hướng dẫn giải:

 • Tìm số ngày của tháng 8
 • Nhẩm: Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 31 tháng 8 là thứ mấy; tiếp tục nhẩm như vậy đến ngày 2 tháng 9.
 • Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án đã cho.

Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ta có:

- Ngày 31 tháng 8 là thứ hai;

- Ngày 1 tháng 9 là thứ ba;

- Ngày 2 tháng 9 là thứ tư.

Đáp án cần chọn là Thứ tư.

Khoanh vào chữ C.

Hỏi đáp về Tháng - Năm

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF