YOMEDIA
NONE

Phép trừ các số trong phạm vi 100000


Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bài Phép trừ các số trong phạm vi 100000 Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

85674 - 58329 = ?

 

85674 - 58329 = ...

 • 4 không trừ được 9, lấy 14 trừ 9 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
 • 2 thêm 1 bằng 3; 7 trừ 3 bằng 4, viết 4.
 • 5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1.
 • 5 thêm 1 bằng 6; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2.

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Tính

\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{92896}\\
{65748}
\end{array}} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{73581}\\
{36029}
\end{array}} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{59372}\\
{53814}
\end{array}} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{32484}\\
{\,\,\,9177}
\end{array}} \)

Hướng dẫn giải:

 • Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

\(\begin{array}{l}
\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{92896}\\
{65748}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,\,27148\,
\end{array}\)                  \(\begin{array}{l}
\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{73581}\\
{36029}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,\,37552
\end{array}\)                  \(\begin{array}{l}
\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{59372}\\
{53814}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,\,\,5558
\end{array}\)                  \(\begin{array}{l}
\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{32484}\\
{\,\,\,9177}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,23307
\end{array}\)

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 63780 - 18546     b) 91462 - 53406     c) 49283 - 5765

Hướng dẫn giải:

 • Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
 • Tính: Thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái.

a)

\(\begin{array}{l}
\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{63780}\\
{18546}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,45234
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{91462}\\
{53406}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,38056
\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}
\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{49283}\\
{\,\,\,5765}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,43518
\end{array}\)

Bài 3: Một quãng đường dài 25 850m, trong đó có 9850m đường đã trải nhựa. Hỏi còn bao nhiêu ki-lô-mét đường chưa được trải nhựa ?

Hướng dẫn giải:

 • Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài của cả đoạn đường trừ đi độ dài đoạn đường đã được trải nhựa.

Bài giải

Độ dài đoạn đường chưa trải nhựa :

25850 – 9850 = 16 000 (m)

Đổi: 16000m = 16 km

Đáp số: 16 km.

Bài tập minh họa

Bài 1: Đặt tính rồi tính

81981 – 45245              b) 93644 – 26107

86296 – 74951                  65900 – 245

Hướng dẫn giải:

 • Đặt tính: Viết phép tính sao cho các số cùng một hàng thẳng cột với nhau.
 • Tính: Thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái.

 

Bài 2: Một trại nuôi ong sản xuất được 23560l mật ong và đã bán được 21800l mật ong. Hỏi trại nuôi ong đó còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Có: 23 560 lít

Đã bán: 21 800 lít

Còn lại: ? lít 

Bài giải

Số lít mật ong còn lại là :

23560 – 21800 =  1760 (lít)

Đáp số: 1760 lít

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Cho phép trừ :

Chữ số thích hợp viết vào ô trống là :

A. 8

B. 4

C. 9

D. 6

b) Hãy nêu tên bốn tháng, mỗi tháng đều có 30 ngày

Bốn tháng, mỗi tháng đều có 30 ngày là :

A. Tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 6

B. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10

C. Tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11

D. Tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11.

Hướng dẫn giải:

 • Thực hiện phép trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái rồi tìm số còn thiếu.
 • Nhẩm số ngày của từng tháng trong một năm rồi chọn các tháng có 30 ngày.

a) Khoanh tròn vào chữ C.

b) Khoanh tròn vào chữ D.

Hỏi đáp về Phép trừ các số trong phạm vi 100000

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON