YOMEDIA
NONE

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số


Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bài Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

14273 x 3 = ?

\(\begin{array}{l}
\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{14273}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,42819
\end{array}\)

14273 x 3 = ...

 • 3 nhân 3 bằng 9, viết 9.
 • 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2.
 • 3 nhân 2 bằng 6 , thêm 2 bằng 8, viết 8.
 • 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1.
 • 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.

 1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Tính

\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{21526}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3}
\end{array}} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{40729}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2}
\end{array}} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{17092}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4}
\end{array}} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{15180}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5}
\end{array}} \)

Hướng dẫn giải:

 • Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

\(\begin{array}{l}
\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{21526}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,64578
\end{array}\)                  \(\begin{array}{l}
\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{40729}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,81458
\end{array}\)                   \(\begin{array}{l}
\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{17092}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,68368
\end{array}\)                   \(\begin{array}{l}
\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{15180}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,75900
\end{array}\)

Bài 2: Số ?

Thừa số

19091

13070

10709

Thừa số

5

6

7

Tích

 

 

 

Hướng dẫn giải:

 • Tìm giá trị của phép nhân hai thừa số đã cho rồi điền kết quả vào ô giá trị của tích.

Thừa số

19091

13070

10709

Thừa số

5

6

7

Tích

95455

78420

74963

Bài 3: Lần đầu người ta chuyển 27 150 kg thóc vào kho, lần sau chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt: 

 • Tìm khối lượng thóc chuyển được trong lần 2.
 • Tìm khối lượng cả hai lần chuyển được.

 

Bài giải

Cách 1 :

Số kilogam thóc chuyển lần sau :

27150 x 2 = 54300 (kg)

Cả hai lần chuyển vào kho được :

27150 + 54300 = 81450 (kg)

Đáp số: 81450 kg.

Cách 2 :

Coi 27159 kg thóc chuyển lần đầu là 1 phần thì lần sau chuyển được 2 phần. Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 2  = 3 (phần)

Cả hai lần chuyển được là :

27150 x 3 = 81450 (kg)

Đáp số: 81450 kg.

Bài tập minh họa

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 21718 x 4                      b)  18061 x 5

   12198 x 4                            10670 x 6

Hướng dẫn giải:

 • Đặt tính: Viết phép nhân 2 số theo hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
 • Tính: Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

\(\begin{array}{l}
\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{21718}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,86872
\end{array}\)                 \(\begin{array}{l}
\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{12198}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,48792
\end{array}\)                  \(\begin{array}{l}
\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{18061}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,90305
\end{array}\)                   \(\begin{array}{l}
\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}
{10670}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,6}
\end{array}} \\
\,\,\,\,\,64020
\end{array}\)

Bài 2: Một kho chứa 63 150 l dầu. người ta đã lấy dầu ra khỏi kho ba lần, mỗi lần lấy 10 715 l dầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Có: 63 150 lít

Lấy ra 3 lần; mỗi lần 10 715 lít

Còn lại: ? lít

 • Số lít dầu đã lấy ra bằng số lít dầu mỗi lần lấy được nhân với 3.
 • Số lít dầu còn lại bằng 63 150 lít trừ đi số lít dầu đã lấy ra.

Bài giải

Số lít dầu đã lấy ra khỏi kho là:

      10 715 x 3 = 32 145 (lít)

Số dầu còn lại trong kho là:

    63 150 – 32 145 = 31 005 (lít)

           Đáp số: 31 005 lít.

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 10303 x 4 + 27854            b) 26742 + 14031 x 5

    21507 x 3 – 18799                81025 – 12071 x 6

Hướng dẫn giải:

 • Tính giá trị của phép nhân.
 • Tính giá trị của phép tính cộng hoặc trừ còn lại.

a) 10303 x 4 + 27854  = 41212 + 27854 = 69066

    21507 x 3 – 18799      = 64521 – 18799 = 45722

b) 26742 + 14031 x 5 = 26742 + 70155 = 96897

    81025 – 12071 x 6 = 81025 – 72426 = 8599

Bài 4: Tính nhẩm

11000 x 3 = ?

Nhẩm 11 nghìn x 3 = 33 nghìn

Vậy 11000  x 3 = 33000

 a) 3000 x 2                       b)   11000 x 2 =

     2000 x 3 =                           12000 x 2 =

     4000 x 2 =                           13000 x 3 =

     5000 x 2 =                           15000 x 2 =

Hướng dẫn giải:

a)  3000 x 2 = 6000                  b)   11000 x 2 = 22000

     2000 x 3 = 6000                        12000 x 2 = 24000

     4000 x 2 = 8000                         13000 x 3 = 39000

     5000 x 2 = 10000                       15000 x 2 = 30000

Hỏi đáp về Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF