YOMEDIA
NONE

Hình tròn, tâm hình tròn, đường kính, bán kính, Vẽ đường tròn


Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bài Hình tròn, tâm hình tròn, đường kính, bán kính, Vẽ đường tròn Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giới thiệu hình tròn

Nhận xét :  Trong một hình tròn

  • Tâm O là trung điểm của đường kính AB.
  • Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính.

1.2. Vẽ hình tròn

Dùng com pa vẽ hình tròn bán kính 2cm.

1.3. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 111

Bài 1: Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn:

Hướng dẫn giải:

  • Bán kính: Đoạn thẳng nối tâm với một điểm nằm trên đường tròn.
  • Đường kính: Đoạn thẳng đi qua tâm, nối hai điểm nằm trên đường tròn.

a) Bán kính: OM, ON, OP, OQ.

    Đường kính: MN, PQ.

b) Bán kính: OA, OB.

    Đường kính: AB.

Bài 2: Em hãy vẽ hình tròn có 

a) Tâm O, bán kính 2cm

b) Tâm I, bán kính 3cm.

Hướng dẫn giải:

Dùng com pa để vẽ hình tròn:

  • Mở com pa một khoảng bằng bán kính của hình tròn cần vẽ.
  • Đánh dấu một điểm cố định trên vở, đặt tên và gọi là tâm.
  • Đặt một chân cố định của com pa trùng với tâm, giữ cố định và quay chân còn lại một vòng, từ đó em thu được hình tròn với tâm và bán kính tùy ý.

Bài 3:

a) Vẽ bán kính OM, đường kính CD hình tròn sau :

b) Câu nào đúng, câu nào sai ?

- Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng OD.

- Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM.

- Độ dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD.

Hướng dẫn giải:

  • Đánh dấu điểm M bất kì trên hình tròn, nối O với M. Qua O kẻ một đoạn thẳng, cắt đường tròn tại hai điểm, đặt tên là C và D.
  • Sử dụng kiến thức: Trong một hình tròn, các bán kính có độ dài bằng nhau và độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính.

a)

b)

- Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng OD (Sai, vì OC và OD đều là bán kính của hình tròn nên có độ dài bằng nhau)

- Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM (Sai)

- Độ dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD (Đúng vì trong một hình tròn thì độ dài bán kính bằng một nửa độ dài đường kính).

1.4. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 112

Bài 1: Vẽ hình theo các bước sau

Bước 1: Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA.

Bước 2: Vẽ trang trí hình tròn (tâm A, bán kính AC; tâm B bán kính BC).

Bước 3: Vẽ trang trí hình tròn (tâm C, bán kính CA; tâm D, bán kính DA).

Bài 2: Tô màu hình đã vẽ ở bài 1

Hỏi đáp về Hình tròn, tâm hình tròn, đường kính, bán kính, Vẽ đường tròn

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON