ON
YOMEDIA

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

VDO.AI

 

 

YOMEDIA
1=>1