ON
YOMEDIA

Điểm ở giữa. Trung điểm đoạn thẳng

VDO.AI

 

 

YOMEDIA
1=>1