YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 23 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 3 trang 23 VBT Toán 3 tập 2

a) Vẽ đường kính AB, đường kính MN trong hình tròn dưới đây:

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

- Độ dài đoạn thẳng OA lớn hơn độ dài đoạn thẳng OM. 

- OM = ON 

- ON = \(\dfrac12\) MN 

- Độ dài đường kính gấp 2 lần độ dài bán kính 

- AB = MN 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Vẽ đường kính AB, đường kính MN trong hình tròn dưới đây:

b)

- Độ dài đoạn thẳng OA lớn hơn độ dài đoạn thẳng OM. 

(sai vì OA và OM đều là bán kính nên độ dài bằng nhau)

- OM = ON 

- ON =  MN 

- Độ dài đường kính gấp 2 lần độ dài bán kính 

- AB = MN 

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 23 VBT Toán 3 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON