YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 22 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 1 trang 22 VBT Toán 3 tập 2

a) Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm:

Đây là hình tròn tâm O.

- Các bán kính có trong hình tròn là: ........

- Các đường kính có trong hình tròn là: .........

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đây là hình tròn tâm I.

- Các bán kính có trong hình tròn là: IM và IN. 

- Đường kính có trong hình tròn là: MN. 

- Các bán kính có trong hình tròn là: OQ và OP. 

- Đường kính có trong hình tròn là: PQ. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

- Các bán kính có trong hình tròn là: OA, OB, OC, OD.

- Các đường kính có trong hình tròn là: AB, DC.

b)

- Các bán kính có trong hình tròn là: IM và IN. 

- Đường kính có trong hình tròn là: MN. 

(Sai vì MN không đi qua tâm I)

- Các bán kính có trong hình tròn là: OQ và OP. 

- Đường kính có trong hình tròn là: PQ. 

(Sai vì PQ không đi qua tâm I)

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 22 VBT Toán 3 tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF