ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 60 VBT Toán 3 tập 2

Giải bài 2 trang 60 VBT Toán 3 tập 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

- Diện tích hình C bé hơn diện tích hình B. 

- Tổng diện tích hình A và hình B bằng diện tích hình C. 

- Diện tích hình A bé hơn diện tích hình B. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hình A gồm 10 ô vuông nên có diện tích bằng 10 cm2.

Hình B gồm 12 ô vuông nên có diện tích bằng 12 cm2.

Hình C gồm 22 ô vuông nên có diện tích bằng 22 cm2.

Tổng diện tích hình A và hình B bằng 10 + 12 = 22 cm2.

Vậy ta điền Đ, S như sau:

- Diện tích hình C bé hơn diện tích hình B. 

- Tổng diện tích hình A và hình B bằng diện tích hình C. 

- Diện tích hình A bé hơn diện tích hình B. 

 

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 60 VBT Toán 3 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1