ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 60 VBT Toán 3 tập 2

Giải bài 1 trang 60 VBT Toán 3 tập 2

Điền các từ “lớn hơn”, “bé hơn”, “bằng” thích hợp vào chỗ chấm:

- Diện tích hình tam giác ABD .................. diện tích hình tứ giác ABCD.

- Diện tích hình tứ giác ABCD .................. diện tích tam giác BCD.

- Diện tích hình tứ giác ABCD .................. tổng diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BCD.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hai tam giác ABD và BCD nằm hoàn toàn trong tứ giác ABCD nên ta điền vào chỗ chấm như sau:

- Diện tích hình tam giác ABD bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD.

- Diện tích hình tứ giác ABCD lớn hơn diện tích tam giác BCD.

- Diện tích hình tứ giác ABCD bằng tổng diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BCD.

 

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 60 VBT Toán 3 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1