ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 72 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 1 trang 72 VBT Toán 3 tập 2

Tính:

80000 – 50000 = ....

90000 – 70000 = ...

60000 – 20000 = ...

70000 - 60000 = ...

100000 - 90000 = ...

100000 – 30000 = ... 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

80000 – 50000 = 30000

90000 – 70000 = 20000

60000 – 20000 = 40000

70000 – 60000 = 10000

100000 – 90000 = 10000

100000 – 30000 = 70000

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 72 VBT Toán 3 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF