YOMEDIA
NONE

Toán 2 Bài: So sánh các số tròn trăm


Để giúp các em học sinh lớp 2 học hiệu quả môn Toán, Học 247 đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài So sánh các số tròn trăm. Tài liệu gồm kiến thức cần nhớ và các bài tập có hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học tập và củng cố thật tốt kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Cách so sánh các số tròn trăm: Số nào có chữ số hàng trăm càng lớn thì có giá trị càng lớn.

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

So sánh hai vế rồi điền dấu >; < hoặc =

Số tròn trăm nào có hàng trăm càng lớn thì giá trị càng lớn.

Dạng 2: Điền số theo thứ tự

Em ghi nhớ thứ tự các số tròn trăm từ 100 đến 1000 lần lượt là:

100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000.

Dạng 3: Tìm số tròn trăm liền trước hoặc liền sau của một số tròn trăm.

Số tròn trăm liền sau của một số tròn trăm có giá trị lớn hơn số đó 100 đơn vị.

Số tròn trăm liền trước của một số tròn trăm có giá trị bé hơn số đó 100 đơn vị.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Phương pháp giải

Số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn thì lớn hơn.

Hướng dẫn giải

100 < 200                               300 < 500

200 > 100                               500 > 300  

Bài 2

Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

100...200     400...300

300...200     700...800

500...400     900...900

700...900     600...500

500...500     900...1000

Phương pháp giải

- Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

- Các số tròn trăm có ba chữ số: Số nào có chữ số hàng trăm càng lớn thì giá trị càng lớn.

Hướng dẫn giải

100 < 200     400 > 300

300 > 200     700 < 800

500 > 400     900 = 900

700 < 900     600 > 500

500 = 500     900 < 1000

Bài 3

Phương pháp giải

Đếm xuôi các số tròn trăm trong phạm vi 1000 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài tập minh họa

Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 200...100

Hướng dẫn giải

Ta thấy: 200 lớn hơn 100

Vậy 200 > 100

Dấu cần điền vào chỗ trống là “>”

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hướng dẫn giải

Câu 3: Tìm số tròn trăm liền sau của 300

Hướng dẫn giải

Các số tròn trăm đếm lần lượt là

Số tròn trăm liền sau của 300 là 400

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF