YOMEDIA
NONE

Toán 2 Bài: Số 0 trong phép nhân và phép chia


Bài học Số 0 trong phép nhân và phép chia bao gồm kiến thức cần nhớ và các dạng Toán liên quan được Học 247 tóm tắt một cách chi tiết, dễ hiểu. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Các tính chất khi nhân hoặc chia 0 với một số.

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Tính

Thực hiện phép tính khi nhân một số với 0 hoặc 0 chia cho một số khác 0.

Dạng 2: Tìm yếu tố còn thiếu

- Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Dạng 3: So sánh

- Thực hiện phép tính.

- So sánh giá trị vừa tính

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 133

Bài 1

Tính nhẩm:

0 x 4 =     0 x 2 =     0 x 3 =     0 x 1 =

4 x 0 =     2 x 0 =     3 x 0 =     1 x 0 =

Phương pháp giải

Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.

Số nào nhân với 0 cũng bằng 0.

Hướng dẫn giải

0 x 4 = 0     0 x 2 = 0     0 x 3 = 0     0 x 1 = 0

4 x 0 = 0     2 x 0 = 0     3 x 0 = 0     1 x 0 = 0

Bài 2

Tính nhẩm:

0 : 4 =     0 : 2 =     0 : 3 =     0 : 1 =

Phương pháp giải

Số 0 chia cho số nào cũng bằng 0.

Hướng dẫn giải

0 : 4 = 0     0 : 2 = 0     0 : 3 = 0     0 : 1 = 0

Bài 3

Số ?

... x 5 = 0     3 x ... = 0

... : 5 = 0     ... : 3 = 0

Phương pháp giải

Áp dụng kiến thức về số 0 trong phép nhân và phép chia đã học để tìm thừa số hoặc số bị chia còn thiếu.

Hướng dẫn giải

0 x 5 = 0     3 x 0 = 0

0 : 5 = 0     0 : 3 = 0

Bài 4

Tính:

2 : 2 x 0 =     0 : 3 x 3 =

5 : 5 x 0 =     0 : 4 x 1 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

2 : 2 x 0 = 1 x 0 = 0     0 : 3 x 3 = 0 x 3 = 0

5 : 5 x 0 = 1 x 0 = 0     0 : 4 x 1 = 0 x 1 = 0

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 134

Bài 1

a) Lập bảng nhân 1:                            b) Lập bảng chia 1:

1 x 1 =                                                 1 : 1 =

1 x 2 =                                                 2 : 1 =

1 x 3 =                                                 3 : 1 =

1 x 4 =                                                 4 : 1 =

1 x 5 =                                                 5 : 1 =

1 x 6 =                                                 6 : 1 =

1 x 7 =                                                 7 : 1 =

1 x 8 =                                                 8 : 1 =

1 x 9 =                                                 9 : 1 =

1 x 10 =                                              10 : 1 =

Phương pháp giải

- Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.

- Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

Hướng dẫn giải

a)                                                       b)

1 x 1 = 1                                                1 : 1 = 1

1 x 2 = 2                                                2 : 1 = 2

1 x 3 = 3                                                3 : 1 = 3

1 x 4 = 4                                                4 : 1 = 4

1 x 5 = 5                                                5 : 1 = 5

1 x 6 = 6                                                6 : 1 = 6

1 x 7 = 7                                                7 : 1 = 7

1 x 8 = 8                                                8 : 1 = 8

1 x 9 = 9                                                9 : 1 = 9

1 x 10 = 10                                            10 : 1 = 10

Bài 2

Tính nhẩm:

a) 0 + 3 =               b)  5 + 1 =                c) 4 : 1 =

    3 + 0 =                    1 + 5 =                   0 : 2 =

    0 x 3 =                    1 x 5 =                    0 : 1 =

    3 x 0 =                    5 x 1 =                    1 : 1 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính với các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 0 + 3 = 3             b)  5 + 1 = 6              c) 4 : 1 = 4

    3 + 0 = 3                  1 + 5 = 6                  0 : 2 = 0

    0 x 3 = 0                  1 x 5 = 5                   0 : 1 = 0

    3 x 0 = 0                  5 x 1 = 5                   1 : 1 = 1

Bài 3

Kết quả tính nào là 0? Kết quả tính nào là 1?

Phương pháp giải

 Thực hiện phép tính trong các ô rồi nối với kết quả thích hợp.

Hướng dẫn giải

Bài tập minh họa

Câu 1: Nhẩm

a) 6 x 0 = ?

b) 0 : 7 = ?

Hướng dẫn giải

Ta có:

a) 6 x 0 = 0 (Bất kì số nào nhân với 0 cũng bằng chính 0.)

b) 0 : 7 = 7 (0 chia cho bất kì số nào khác 0 cũng bằng 0).

Câu 2: Tìm x, biết: x : 9 = 0

Hướng dẫn giải

Giá trị của x cần tìm là 0

Câu 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

0 : 100..........1 : 1

Hướng dẫn giải

Dấu cần điền vào chỗ chấm là <

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF