YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài: Bảng chia 4


Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích cho môn Toán 2, Học 247 đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Bảng chia 4. Tài liệu được biên soạn với đầy đủ các dạng Toán và các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Lập bảng chia 4 và các bài toán liên quan.

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Thực hiện phép tính chia một số cho 4

- Muốn tính giá trị của phép chia, em cần nhẩm lại bảng chia vừa học hoặc nhẩm theo phép nhân

Dạng 2: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Dạng toán cho biết giá trị của nhiều nhóm, số nhóm và biết giá trị mỗi nhóm là như nhau, yêu cầu tìm giá trị của mỗi nhóm.

- Tìm cách giải: Em lấy giá trị của nhiều nhóm đã cho chia cho số nhóm.

- Trình bày bài.

- Kiểm tra lại lời giải của bài toán và mở rộng bài toán (nếu có)

Dạng 3: Điền số vào bảng: Số bị chia, số chia và thương.

Điền vào bảng các giá trị thương còn thiếu bằng cách lấy số bị chia chia cho số chia.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính nhẩm:

8 : 4 =       12 : 4 =     24 : 4 =

16 : 4 =     40 : 4 =     20 : 4 =

4 : 4 =       28 : 4 =     36 : 4 =

32 : 4 =

Phương pháp giải

Nhẩm lại giá trị bảng chia 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

8 : 4 = 2       12 : 4 = 3     24 : 4 = 6

16 : 4 = 4     40 : 4 = 10     20 : 4 = 5

4 : 4 = 1       28 : 4 = 7     36 : 4 = 9

32 : 4 = 8

Bài 2

Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh?

Phương pháp giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh chia cho số hàng.

Hướng dẫn giải

Số học sinh trong mỗi hàng là:

32 : 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

Bài 3

Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng?

Phương pháp giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh chia cho 4.

Hướng dẫn giải

Số hàng xếp được là:

32 : 4 = 8 (hàng)

Đáp số: 8 hàng

Bài tập minh họa

Câu 1: 12:4 = ?

Hướng dẫn giải

Ta nhẩm: 4 x 3 = 12 nên 12:4 = 3

Câu 2: Bốn bạn nhỏ có 16 cái kẹo. Biết số kẹo của mỗi bạn đều bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo?

Hướng dẫn giải

Mỗi bạn có số cái kẹo là:

16:4 = 4 (cái)

Đáp số: 4 cái.

Câu 3: 

Hướng dẫn giải

Ta có: 8:4 = 2

Số cần điền vào bảng là 2.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF