YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài: Bảng chia 3


Bài học Bảng chia 3 bao gồm kiến thức cần nhớ và các dạng Toán liên quan được Học 247 tóm tắt một cách chi tiết, dễ hiểu. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Lập bảng chia 3 và các bài toán liên quan.

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Thực hiện phép tính chia một số cho 3.

- Muốn tính giá trị của phép chia, em cần nhẩm lại bảng chia vừa học hoặc nhẩm theo phép nhân.

Dạng 2: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Dạng toán cho biết giá trị của nhiều nhóm, số nhóm và biết giá trị mỗi nhóm là như nhau; yêu cầu tìm giá trị của mỗi nhóm.

- Tìm cách giải: Em lấy giá trị của nhiều nhóm đã cho chia cho số nhóm.

- Trình bày bài.

- Kiểm tra lại lời giải của bài toán và mở rộng bài toán (nếu có)

Dạng 3: Điền số thích hợp vào bảng

Điền vào bảng các giá trị thương còn thiếu bằng cách lấy số bị chia chia cho số chia.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính nhẩm:

6 : 3 =     3 : 3 =     15 : 3 =

9 : 3 =     12 : 3 =     30 : 3 =

18 : 3 =     21 : 3 =     24 : 3 =

27 : 3 =

Phương pháp giải

Nhẩm phép chia các số cho 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

6 : 3 = 2     3 : 3 = 1     15 : 3 = 5

9 : 3 = 3     12 : 3 = 4     30 : 3 = 10

18 : 3 = 6     21 : 3 = 7     24 : 3 = 8

27 : 3 = 9

Bài 2

Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh?

Phương pháp giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh chia cho số tổ đã cho.

Hướng dẫn giải

Số học sinh trong mỗi tổ là:

24 : 3 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

Bài 3

Số?

Phương pháp giải

 Lấy số bi chia chia cho số chia rồi điền kết quả vào vị trí thích hợp. 

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép chia ta được:

12 : 3 = 4

21 : 3 = 7

27 : 3 = 9

30 : 3 = 10

3 : 3 = 1

15 : 3 = 5

24 : 3 = 8

18 : 3 = 6

Điền vào bảng ta được kết quả:

Bài tập minh họa

Câu 1: 12 : 3 = ?

Hướng dẫn giải

Ta nhẩm: 3 x 4 = 12 nên 12 : 3 = 4

Câu 2: Ba bạn nhỏ có 15 cái kẹo. Biết số kẹo của mỗi bạn đều bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo?

Hướng dẫn giải

Mỗi bạn có số cái kẹo là:

15 : 3 = 5 (cái)

Đáp số: 5 cái.

Câu 3: 

Hướng dẫn giải

Ta có: 8 : 2 = 4

Số cần điền vào bảng là 4.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF