YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài: 14 trừ đi một số: 14-8


Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích cho môn Toán 2, Học 247 đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài 14 trừ đi một số: 14-8. Tài liệu được biên soạn với đầy đủ các dạng Toán và các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Tính

- Đặt tính thẳng hàng.

- Thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái, khi hàng đơn vị của số bị trừ không đủ để trừ thì em cần thực hiện phép trừ có nhớ.

Dạng 2: Xây dựng phép toán và tìm kết quả.

- Viết phép tính theo các dữ liệu của đề bài đã cho.

- Thực hiện phép tính để tìm giá trị của kết quả.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề

- Tìm cách giải của bài toán: Chú ý các từ khóa “tất cả“; “còn lại“... để sử dụng phép toán phù hợp trong giải toán.

- Trình bày bài toán.

- Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 9 + 5 =     8 + 6 =     7 + 7 =

5 + 9 =     6 + 8 =     14 - 7 =

14 - 9 =     14 - 8 =     14 - 4 =

14 - 5 =     14 - 6 =     14 - 10 =

b) 14 - 4 - 2 =     14 - 4 - 5 =     14 - 4 - 1 =

14 - 6 =     14 - 9 =     14 - 5 =

Phương pháp giải

a) Tính nhẩm các phép toán rồi điền kết quả vào chỗ trống.

b) Trừ các số lần lượt từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

a) 9 + 5 = 14     8 + 6 = 14     7 + 7 = 14

5 + 9 = 14     6 + 8 = 14     14 - 7 = 7

14 - 9 = 5     14 - 8 = 6     14 - 4 = 10

14 - 5 = 9     14 - 6 = 8     14 - 10 = 4

b) 14 - 4 - 2 = 8     14 - 4 - 5 = 5     14 - 4 - 1 = 9

14 - 6 = 8     14 - 9 = 5     14 - 5 = 9

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ 14 với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 3

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 14 và 5;     c) 14 và 7;     c) 12 và 9.

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 4

Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số quạt điện còn lại ta lấy số quạt điện cửa hàng có lúc ban đầu trừ đi số quạt điện đã bán.

Hướng dẫn giải

Cửa hàng đó còn lại số quạt điện là:

14 - 6 = 8 (quạt điện)

Đáp số: 8 quạt điện.

Bài tập minh họa

Câu 1: Đặt tính và tính 14 - 8

Hướng dẫn giải

Vậy phép toán đã cho có giá trị bằng 6

Câu 2: Phép trừ có số bị trừ là 14 và số trừ là 9. Hiệu của phép toán đó có giá trị là…….

Hướng dẫn giải

Hiệu của hai số là:

14 - 9 = 5

Số cần điền vào chỗ chấm là 5

Câu 3: Có 13 cái kẹo, em ăn hết 4 cái. Hỏi em còn lại bao nhiêu cái?

Hướng dẫn giải

Em còn lại số cái kẹo là:

13 - 4 = 9 (quyển vở)

Đáp số: 9 quyển vở.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF