AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chon ý sai

  • A. \(\frac{A}{B} = \frac{{A.M}}{{B.M}}\)  (M là một đa thức khác đa thức 0)
  • B. \(\frac{A}{B} = \frac{{A:N}}{{B:N}}\) ( N là một nhân tử chung)
  • C. \(\frac{A}{B} = \frac{C}{D}\) nếu AC = BD
  • D. \(\frac{A}{B} = \frac{C}{D}\) nếu AD = BC

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>