ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Hình thang - Hình học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Hình học 8 Bài 2 Hình thang các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (348 câu):

 • Hương Lan Cách đây 3 năm

  Bài 35 (Sách bài tập - trang 84)

  Hình thang ABCD có đáy AB, CD. Gọi E, F, I theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, AC.

  Chứng minh rằng ba điểm E, I, F thẳng hàng ?

  13/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Ngoc Nga Cách đây 3 năm
  Bài 34 (Sách bài tập - trang 84)

  Cho tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh AC sao cho \(AD=\dfrac{1}{2}DC\). Gọi M là trung điểm của BC, I là giao điểm của BD và AM. 

  Chứng minh rằng AI = IM ?

  29/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 3 năm

  Bài 2.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 82)

  Cho tam giác ABC vuông cân tại A, BC = 2cm. Ở phía ngoài tam giác ABC vẽ tam giác ACE vuông cân tại E

  a) Chứng minh rằng AECB là hình thang vuông

  b) Tính các góc và các cạnh của hình thang AECB

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 3 năm
  Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 82)

  Hình thang ABCD (AB //CD) có \(\widehat{A}-\widehat{D}=40^0;\widehat{A}=2\widehat{C}\). Tính các góc của hình thang ?

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hảo Cách đây 3 năm
  Bài 21 (Sách bài tập - trang 82)

  Trên hình 3 có bao nhiêu hình thang ?

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy Cách đây 3 năm
  Bài 20 (Sách bài tập - trang 82)

  Chứng minh rằng tổng hai cạnh bên của hình thang lớn hơn hiệu hai đáy ?

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải Cách đây 3 năm
  Bài 19 (Sách bài tập - trang 82)

  Hình thang vuông ABCD có \(\widehat{A}=\widehat{D}=90^0;AB=AD=2cm;DC=4cm\)

  Tính các góc của hình thang ?

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 3 năm

  Bài 18 (Sách bài tập - trang 82)

  Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Ở phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác BCD vuông cân tại B. Tứ giác ABCD là hình gì ? Vì sao ?

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Hoa Cách đây 3 năm

  Bài 17 (Sách bài tập - trang 81)

  Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC, cắt các cạnh AB và AC ở D và E 

  a) Tìm các hình thang trong hình vẽ

  b) Chứng minh rằng hình thang BDEC có một cạnh đáy bằng tổng hai cạnh bên

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Thanh Cách đây 3 năm

  Bài 16 (Sách bài tập - trang 81)

  Chứng minh rằng trong hình thang các tia phân giác của hai góc nhọn kề một cạnh bên vuông góc với nhau ?

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 3 năm

  Bài 15 (Sách bài tập - trang 81)

  Chứng minh rằng trong hình thang có nhiều nhất là hai góc tù, có nhiều nhất là hai góc nhọn ?

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung Cách đây 3 năm

  Bài 14 (Sách bài tập - trang 81)

  Tính các góc B và D của hình thang ABCD biết \(\widehat{A}=60^0;\widehat{C}=130^0\) ?

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tường Vy Cách đây 3 năm
  Bài 13 (Sách bài tập - trang 81)

  Dùng thước và êke để kiểm tra trong các tứ giác ở hình 2:

  a) Tứ giác nào chỉ có một cặp cạnh song song

  b) Tứ giác nào có hai cặp cạnh song song

  c) Tứ giác nào là hình thang

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 3 năm
  Bài 12 (Sách bài tập - trang 81)

  Tứ giác ABCD có BC = CD và DB là tia phân giác của góc D. Chứng minh rằng ABCD là hình thang ?

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 3 năm
  Bài 11 (Sách bài tập - trang 81)

  Tính các góc của hình thang BCD (AB // CD), biết rằng \(\widehat{A}=3\widehat{D},\widehat{B}-\widehat{C}=30^0\) ?

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tram Anh Cách đây 3 năm

  Hình thang ABCD(ABhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.CD) có AB=2cm , CD=5cm.Chứng minh rằng AD+BC >3cm

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Lan Cách đây 2 năm

  câu 2 : Cho hình thang cân MNPQ có MN//PQ và MN<PQ. đường chéo NQ vuông góc vs cạnh bên NP, vẽ đường cao NH:

  a) Chứng minh tam giác NPQ khác vs tam giác HPN.

  b) Cho NP=15cm ; QP = 25cm . tính Hp,HQ. giúp em vs ak

  31/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do Cách đây 2 năm

  Cho hình thang abcd, gọi i là giao ở 2 đường chéo ac và bd.

  a, chứng minh IA.ID=IB.IC

  b,đường thẳng qua i vuông góc với ab tại h, vuông góc với cd tại n. chứng minh ih.cd=in.ab

  giúp mình với

  31/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận Cách đây 3 năm

  Cho mình hỏi, tổng các góc của hình thang bằng \({360^0}\) đúng không các bạn?

  10/07/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 3 năm

  hello, Các bạn cho mình hỏi bài này với nhé 
  Một hình thang có một cặp góc đối là \({125^0}\) và \(\,{65^0}\), Tính số đo các góc của hình thang đó

  10/07/2018 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy tien Cách đây 4 năm

  HELP ME!!!

  Cho tứ giác ABCD lồi có \(\hat A = \hat D\) và AB = CD. Chứng minh ABCD là hình thang cân.

  27/10/2017 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thi trang Cách đây 4 năm

  Bạn nào rảnh giúp mình làm 3 câu này với 

  Chứng minh rằng nếu hình thang có hai cạnh đáy không bằng nhau thì:

  a. Tổng các cạnh bên lớn hơn hiệu của 2 đáy.

  b. Hiệu của đáy lớn và đáy nhỏ lớn hơn hiệu của 2 cạnh bên.

  c. Tổng hai đường chéo lớn hơn tổng hai đáy

  26/10/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man Cách đây 4 năm

  Hi! Các bạn cho mình hỏi bài này giải thế nào ạ? Có nhất thiết phải vẽ hình k?
  Cho hình thang ABCD (AB // CD)  \(\angle A - \angle D = {20^0}\,;\angle B = 2\angle C\)

   

  19/09/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1