ADMICRO

Hỏi đáp về Cộng hai số nguyên cùng dấu - Số học 6

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Toán 6 Bài 4 Cộng hai số nguyên cùng dấu, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (145 câu):

VIDEO
 • Tay Thu Cách đây 3 năm

  | x | + 3 = 7

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Tra xanh Cách đây 3 năm

  1+|11|+(-12)

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 3 năm
  Bài 4.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 72)

  Tổng của \(-19\) và \(-513\) là :

  (A) 532                (B) -532                  (C) 522                            (D) -522

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy Cách đây 3 năm
  Bài 4.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 72)

  So sánh và rút ra nhận xét :

  a) \(\left|3+17\right|\) với \(\left|3\right|+\left|17\right|\)

  b) \(\left|-3+\left(-17\right)\right|\) với \(\left|-3\right|+\left|-17\right|\)

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Ku Cách đây 3 năm
  Bài 4.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 72)

  Phát biểu sau đây đúng hay sai ?

  Muốn cộng ha số nguyên cùng dầu, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu chung trước kết quả 

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang Cách đây 3 năm
  Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 72)

  Tìm \(x\in\mathbb{Z}\), biết :

  a) \(x=\left(-1\right)+\left(-99\right)\)

  b) \(x=\left(-105\right)+\left(-15\right)\)

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 3 năm
  Bài 41 (Sách bài tập - tập 1 - trang 72)

  Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau :

  a) \(2,4,6,8,....\)

  b) \(-3,-5,-7,-9,......\)

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Quá Cách đây 3 năm
  Bài 40 (Sách bài tập - tập 1 - trang 72)

  Hãy nêu ý nghĩa thực của các câu sau :

  a) Nhiệt độ tăng \(t^oC\), nếu \(t=12;-3;0\)

  b) Số tiền tăng a nghìn đồng, nếu \(a=70,-500,0\)

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 3 năm
  Bài 39 (Sách bài tập - tập 1 - trang 72)

  Tính giá trị của biểu thức :

  a) \(x+\left(-10\right)\), biết \(x=-28\)

  b) \(\left(-267\right)+y\), biết \(y=-33\)

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Long Cách đây 3 năm
  Bài 38 (Sách bài tập - tập 1 - trang 72)

  Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Mát - xcơ - va là \(-7^0C\). Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát - xcơ - va là bao nhiêu biết nhiệt độ giảm \(6^0\)C ?

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 3 năm
  Bài 37 (Sách bài tập - tập 1 - trang 72)

  Điền dấu > , < vào chỗ trống :

  a) \(\left(-6\right)+\left(-3\right).....\left(-6\right)\)

  b) \(\left(-9\right)+\left(-12\right).....\left(-20\right)\)

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy Cách đây 3 năm
  Bài 36 (Sách bài tập - tập 1 - trang 72)

  Tính :

  a) \(\left(-7\right)+\left(-328\right)\)

  b) \(12+\left|-23\right|\)

  c) \(\left|-46\right|+\left|+12\right|\)

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 3 năm
  c) = -52

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy Cách đây 3 năm

  Ko tính hãy so sánh

  a)(-2).(-3).(-2014) với 0

  b)(-1).(-2)....(-2014) với 0

  11/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 3 năm

  1.Tính nhanh :-294.2017cộng 295.2016

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 3x+ 4y -xy =16

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man Cách đây 3 năm

  \(1 - 2 - 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 + ... + 2005 - 2006 - 2007 + 2008\)

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy tien Cách đây 3 năm

  tính

  100 + ( + 130 ) + 2145 + ( - 530 )

  ( - 12 ) . 15

  ( + 12 ) . 13 + 13 . ( - 22 )

  { [ 14 : ( - 2 ) ] + 7 } : 2012

  10/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Ku Cách đây 3 năm

  Tìm x, y \(\in\)N, biết rằng: (x - 2) . (2.y + 5) = 100

  17/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh dương Cách đây 4 năm

  Khó quá, mọi người giúp vs

  Tìm các cặp số nguyên x, y sao cho: xy + x + y = 4.

  09/04/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON