YOMEDIA

Hỏi đáp về Ước chung lớn nhất - Số học 6

Trong quá trình học bài Toán 6 Bài 17 Ước chung lớn nhất nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (696 câu):

ZUNIA12
 • Lê Chí Thiện Cách đây 4 năm

  Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0 , 2 , 4 , 6 , 8 ; số lẻ là số tự nhiên có chữ sô staanj cùng là 1 , 3 , 5 , 7 , 9 . Hai số chẵn ( hoặc số lẻ ) liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị

  a, Viết tập hợp C các số chẵn nhỏ hơn 10

  b, Viết tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20

  c, Viết tập hợp A ba số chẵn liên tiếp , trong đó số nhỏ nhất là 18

  d, Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp , trong đó số lớn nhất là 31

  26/01/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  hồng trang Cách đây 4 năm

  Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ?

                   312;213;435;417;3311;67.

  26/01/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Trung Phuong Cách đây 4 năm

  (x +1) + (x+2) +...+(x+8) + (x+9) = 54

  26/01/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong Cách đây 4 năm

  Tìm 1 số có ba chữ số, chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị. Nếu viết theo thứ tự ngược lại thì số đó giảm đi 594 đơn vị.

  26/01/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Naru to Cách đây 4 năm

  So sánh : 3^200 và 2^300 , 

  5^200 và 2^500 

  26/01/2019 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Quá Cách đây 4 năm

  chứng tỏ ƯCLN (8a+3,5a+2)=1

  31/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy Cách đây 5 năm

  Bạn nào giúp mình với, mình quên mất cách tìm ƯCLN rồi. :'( :'(

  09/07/2018 |    6 Trả lời

  Theo dõi (1)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • pham Thi Thu Thuy Cách đây 5 năm

  Có hai số nguyên tố cùng nhau nào mà cả hai đều là hợp số không ?

  11/06/2018 |    9 Trả lời

  Theo dõi (0)
  9
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai và Lan mỗi người mua cho tổ mình một số hộp bút chì màu. Mai mua 28 bút, Lan mua 36 bút. số bút trong các hộpbút đèu băng nhau và số bút trong mỗi hộp lớn hơn 2.

  a) Gọi số bút trong mỗi hộp là a. Tìm quan hệ giữa số a với mỗi số 28, 36, 2.

  b) Tìm số a nói trên.

  c) Hỏi Mai mua bao nhiêu hộp bút chì màu ? Lan mua bao nhiêu hộp bút chì màu ?

  23/11/2017 |    5 Trả lời

  Theo dõi (2)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • TRần An An Cách đây 5 năm

  Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng:
   \(420 \vdots a;\,\,\,700 \vdots a\)


   

  01/11/2017 |    16 Trả lời

  Theo dõi (2)
  16
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • chibianime slime Cách đây 6 năm

  2^30 * 25^13 + 4^14 * 5^27crying

  18/09/2017 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quỳnh Trang Cách đây 6 năm

  1,

  a, Tìm ƯCLN( 18, 36, 80 )

  b, Tìm ƯCLN( 124, 96, 248 )

  c, Tìm BCNH( 98, 254 )

  d, Tìm BCNH( 24, 36, 124 )

  e, Tìm \(n\) biết \(n\) \(\vdots\) 24, \(n\) \(\vdots\) 32, \(n\) \(\vdots\) 92 và \(n\) nhỏ nhất.

  f,  Tìm \(n\) biết 48 \(\vdots\) \(n\), 92 \(\vdots\) \(n\), 136 \(\vdots\) \(n\) và \(n\) lớn nhất.

  03/09/2017 |    4 Trả lời

  Theo dõi (1)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Thị Huyền Trang Cách đây 6 năm

  Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biêt rằng nếu viết chữ số 0 xen giữa hai chữ số của số đó thì được số có 3 chữ số gấp 9 lần số có hai chữ số ban đầu

  26/08/2017 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quỳnh Trang Cách đây 6 năm

  Cho A = 4 + 42 + ... + 424 . Chứng minh: A \(\vdots\) 20, 21, 420

   Cho B = 1 + 3 + 32 + ... + 311 . Chứng minh: B \(\vdots\) 13, 40

  26/08/2017 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quỳnh Trang Cách đây 6 năm

  Câu 1: Chứng minh:

  a, A = 111...111 \(\vdots\) 81         ( 81 số 1 )

  b, B = 102k -1 \(\vdots\) 19

  c, C = 103k -1 \(\vdots\) 19

  d, D = 8n + 111...111 \(\vdots\) 9    ( n số 1 )

  Câu 2: Cho A = 4 + 42 + ... + 424 . Chứng minh: A \(\vdots\) 20, 21, 420

            Cho B = 1 + 3 + 32 + ... + 311 . Chứng minh: B \(\vdots\) 13, 40

  Câu 3: Tìm a, b, c \(\in\) N để: 2a35bc \(\vdots\) 4, 5, 9

  Câu 4: Tìm n để:

  a, n + 4 \(\vdots\) n

  b, 3n + 7 \(\vdots\) n + 1

  c, 3n + 1 \(\vdots\) 11 - 2n

   

  24/08/2017 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Thị Huyền Trang Cách đây 6 năm

  Cho 3 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng . Hỏi có tất cả bao nhiều đường thẳng đi qua các cặp điểm?

  24/08/2017 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng anh tuấn Cách đây 6 năm

  một ô tô đi quãng đường dài 250km .lúc đầu xe đi với vận tốc 60km/h .sau đó do đường xấu nên vận tốc giảm chỉ còn 35km/h .vì vậy xe đi quãng đường đó hết 5h .tính thời gian xe đi với vận tốc 60km/h

  01/08/2017 |    13 Trả lời

  Theo dõi (0)
  13
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • vu thuy linh Cách đây 6 năm
  1. 180-(​x-45):2=120
  2. Xx3/5-1/3=1/5
  3. X-6:2-(48-24x2:6-3)=0

  01/08/2017 |    13 Trả lời

  Theo dõi (1)
  13
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Thị Huyền Trang Cách đây 6 năm

  Tìm x:

  A) 3 x ( x-1) + 26 = 151

  B) (x+1) + (  x+2 ) + ( x+3 ) = 24

  22/07/2017 |    10 Trả lời

  Theo dõi (0)
  10
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị anh thư Cách đây 6 năm

  1.6=............%

  09/07/2017 |    55 Trả lời

  Theo dõi (0)
  55
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thu Hiền Cách đây 6 năm
  1. tính thể tích V của khối nón ngoại tiếp khối tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 2 căn 2

  10/06/2017 |    9 Trả lời

  Theo dõi (0)
  9
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF