RANDOM

Hỏi đáp về Làm quen với số nguyên âm - Số học 6

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Toán 6 Bài 1 Làm quen với số nguyên âm, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (60 câu):

 • Hoai Nguyên Cách đây 9 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Thu Phuong Cách đây 10 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    8 Trả lời

  Theo dõi (0)
  8
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Cường Cách đây 11 tháng
  Để chuẩn bị thi

  01/01/1970 |    8 Trả lời

  Theo dõi (1)
  8
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 6A5 Phạm Quỳnh Anh Cách đây 12 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thu Hiền Cách đây 12 tháng
  Số âm là số gì

  01/01/1970 |    20 Trả lời

  Theo dõi (0)
  20
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoang Lehuykhanh Cách đây 1 năm
  1 hình

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku Cách đây 2 năm

  Tính tuổi thọ của nhà bác học Ác-si-mét biết rằng ông sinh năm -287 và mất năm -212.

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoi Ky Cách đây 2 năm

  Tìm giá trị tuyệt đối của các số: 1998, -2001, -9

  01/01/1970 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoi Ky Cách đây 2 năm

  Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 5, -15, 8, 3, -1, 0

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoi Ky Cách đây 2 năm

  Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18.

   

   
   

   

  01/01/1970 |    9 Trả lời

  Theo dõi (0)
  9
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoi Ky Cách đây 2 năm

  Số đối của các số -5; -2; 12; 24 lần lượt là:

  A. 5; 2; -12; -24

  B. -5; -2; -12; 24

  C. 5; 2; 12; -4

  D. 5; -2; -12; 24

  01/01/1970 |    9 Trả lời

  Theo dõi (0)
  9
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoi Ky Cách đây 2 năm

  Trên trục số điểm 2 cách điểm 0 là 2 đơn vị theo chiều dương, điểm -2 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều âm

  Điền vào chỗ trống ở câu sau:

  Điểm -4 cách điểm 4 là...đơn vị theo chiều...

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truc Ly Cách đây 2 năm

  3.người ta còn dùng số nguyên âm để chỉ thời gian trước Công Nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công Nguyên.

  Hãy viết số ( nguyên âm ) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công Nguyên.

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao Cách đây 2 năm

  -2<(x)≤1

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đan Nguyên Cách đây 2 năm

  Vẽ trục số có biết điểm cách - 2 năm đv

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 2 năm

  4 điền dấu thích hợp (>,<,=) vào chỗ chấm (...)

  |-3|....|3|; |15|...|-15|; |100|...|20|; |15|...|-15|; |-4...|-10|

  c.hoạt động luyện tập

  1. cho A={1;-3;2;3;-7;5;-5} .tìm trong tập hợp A các số nguyên có giá trị tuyệt đối

  2.so sánh :

  a)-6 và -8 ; b) -9 và 0 ; c)15 và -16 ; d) -(-7) và -7

  3 viết các số sau đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn : 5;-20;-3;4;-100;70;360

  4. tính

  a) |5|+|-5| ; b) |-25| - |-20| ; c) |10|.|-16| ;d) |-49|:|7|.

  5. mỗi phát biểu sau đúng hay sai

  a) Hai số nguyên dương có giá trị bằng nhau thì bằng nhau |

  b)Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó |

  c)Trong hai số nguyên âm , số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì nhỏ hơn |

  d. hđ vận dụng

  1 biểu diễn trên trục số

  a) tập hợp các số nguyên dương nằm giữa -5 và 4

  b)tập hợp các số nguyên âm nằm giữa -6 và 0 .

  2. cho tập hợp A ={-11;5;2;-2;3;-5;7;8;100}

  - viết tập hợp B={a\(\in\)A| | a|=2} bằng cách liệt kê các phần tử của nó

  - viêt tập hợp C={\(\in\) A| |a| =5} bằng cách liệt kê các phần tử của nó .

  3. a) cho x,y là hai số nguyên dương biết |X|+|Y| = 20. tính x+y

  b) cho x,y là hai số nguyên âm , biết |X|+|Y|= 20. tính x+y .

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 2 năm

  \(5.\left(x+4\right)+38=123\)

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 2 năm
  Ngày thứ 2 thứ 3 thứ 4 thứ 5 thứ 6
  lỗ, lãi +13,2 -5,3 +3,1 -2,3 -1,3

  các bn hãy giải thích ý nghĩa các số trog bảng ghi chép hằng ngày của 1 kế toán viên trog 1 cửa hàng kinh doanh như dưới đây :

  CÁC BN ƠI GIÚP MIK NHANH NHÉ HÔM NAY MIK CẦN GẤP AI NHANH VÀ ĐÚNG THÌ MIK LIKE AI BÌNH LUẬN KẾT QUẢ SAU THÌ MIK VẪN LIKE NHAK

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 2 năm

  Tìm x ∈ Z_ biết 1< giá trị tuyệt đối của x-2 < 4

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc Cách đây 2 năm

  Tại sao giá trị tuyệt đối luôn lớn hơn 0?

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Tín Cách đây 2 năm
  Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 67)

  Trên trục số điểm 3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều dương, điểm -3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều âm

  Điền vào chỗ trống trong các câu sau :

  a) Điểm - 2 cách điểm 2 là .............đơn vị theo chiều ...............

  b) Điểm 1 cách điểm -3 là .......đơn vị theo chiều ...........

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền Cách đây 2 năm
  Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 67)

  Vẽ một trục số và cho biết :

  a) Những điểm nằm cách điểm -1 hai đơn vị

  b) Những điểm nằm giữa các điểm -6 và -2

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 2 năm
  Bài 8 (Sách bài tập - tập 1 - trang 67)

  Vẽ một trục số và cho biết :

  a) Những điểm nằm cách điểm 2 ba đơn vị

  b) Những điểm nằm giữa các điểm -3 và 4

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn Cách đây 2 năm

  Bài 7 (Sách bài tập - tập 1 - trang 67)

   

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Ku Cách đây 2 năm
  Bài 6 (Sách bài tập - tập 1 - trang 67)

  Trên hình 14, điểm A nằm cách điểm O 4 đơn vị về phía trên, còn điểm B nằm cách điểm O đơn vị về phía dưới. Các điểm C và D nằm cách điểm O như thế nào ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)