YOMEDIA
NONE

Hình học 6 Bài 4: Thực hành Trồng cây thẳng hàng


Trong thực tế khi trồng cây, xếp hàng, rào hàng rào ta phải sắp xếp thẳng hàng. Do đó ta vận dụng khái niệm 3 điểm thẳng hàng để tạo thành nhiều điểm thẳng hàng.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Nhiệm vụ

  • Chôn các cọc thẳng hàng.
  • Đào hố trồng cây thẳng hàng.

2. Cách làm

  • Bước 1: Cắm cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất tại hai điểm A và B (dùng dây dọi kiểm tra thật thẳng đứng )
  • Bước 2: Em thứ 1 đúng ở A, em thứ 2 cầm cọc tiêu dựng thẳng đứng ở một điểm C.

 

Thực hành Trồng cây thẳng hàngThực hành Trồng cây thẳng hàng

  • Bước 3: Em thứ 1 ra hiệu để em thứ 2 điều chỉnh vị trí cọc tiêu cho đến khi em thứ 1 thấy cọc tiêu A che lấp hai cọc tiêu ở B và C. Khi đó 3 điểm A, B, C thẳng hàng.

 

 

Thông qua các bài thực hành các em sẽ thấy ứng dụng của Toán học vào thực tiến cuộc sống. Hãy áp dụng bài toán này để trồng cây trong vườn nhà nhé.

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF