YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 43 VBT Toán 1 tập 1

Giải bài 1 trang 43 VBT Toán 1 tập 1

Tính:

5 – 1 = … 4 – 1 = … 3 – 1 = … 2 + 3 = ….
5 – 2 = … 4 – 2 = … 3 – 2 = … 3 + 2 = ….
5 – 3 = …. 4 – 3 = … 2 – 1 = … 5 – 2 = ….
5 – 4 = ….   5 – 3 = ….
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

5 – 1 = 4 4 – 1 = 3 3 – 1 = 2 2 + 3 = 5
5 – 2 = 3 4 – 2 = 2 3 – 2 = 1 3 + 2 = 5
5 – 3 = 2 4 – 3 = 1 2 – 1 = 1 5 – 2 = 3
5 – 4 = 1   5 – 3 = 2
 

-- Mod Toán 1 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 43 VBT Toán 1 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF