YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tại sao cần viết chương trình?

  • A. viết chương trình giúp con người
  • B. điều khiển máy tính
  • C. một cách đơn giản và hiệu quả hơn
  • D. Cả A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6179

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON