ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo em hiểu viết chương trình là gì?

  • A. Tạo ra các câu lệnh rồi sắp xếp theo một trình tự nào đó
  • B. Viết ra một đoạn văn bản được sắp xếp theo chương trình
  • C. Viết ra các câu lệnh mà em đã được học
  • D. Tạo ra các câu lệnh để điều khiển Robot

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Viết chương trình là: Tạo ra các câu lệnh rồi sắp xếp theo một trình tự nào đó

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6184

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON