YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào?

  • A. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình
  • B. Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy
  • C. Viết chương trình bằng ngôn ngữ máy rồi dịch chương trình thành ngôn ngữ máy
  • D. Viết chương trình trên giấy rồi gõ vào máy tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Viết chương trình bằng ngôn ngữ máy rồi dịch chương trình thành ngôn ngữ máy

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6083

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON