YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 50 SGK Tin học 8

Giải bài 2 tr 50 sách GK Tin học lớp 8

Hãy cho biết các điều kiện hoặc phép so sánh sau đây cho kết quả đúng hay sai:

a) 123 là số chia hết cho 3.

b) Nếu ba cạnh a, b và c của một tam giác thỏa mãn c2 = a2 + b2 thì tam giác đó có một góc vuông.

c) 152 > 200.

d) x2 < 1.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

a) Đúng;

b) Đúng;

c) Đúng;

d) Sai

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 50 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON