RANDOM
VIDEO

VCT nhập vào N. Tính tổng các số chẳn.

VCT nhập vào N. Tính tổng các số chẳn.
Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (6)

 
 
 
 • tổng các số chẵn trong khoảng từ 1 tới n hả bạn

  uses crt;

  var n,i,t:integer;

  begin

  clrscr;

  write('n='); readln(n);

  t:=0;

  for i:=1 to n do

   if i mod 2=0 then t:=t+i;

  writeln('tong cac so chan trong khoang tu 1 toi ',n,' la: ',t);

  readln;

  end.

    bởi Nguyễn Lê Phước Thịnh 25/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Program Tong_chan;

  Uses Crt;

  Var n,i,s:integer;

  Begin

   Clrscr;

   write('Nhap n=');readln(n);

   s:=0;

   for i:=0 to n do if (i mod 2)=0 then s:=s+i;

   writeln('Tong cac so chan tu 0 den ',n,' la s=',s);

   Readln

  End.

    bởi Cao Hiển Đạt 13/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đúng rồi
    bởi Bùi Châu Hương 20/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)