YOMEDIA
VIDEO

Nhập vào 1 số a (Từ 2 -> 8) và In ra thứ tương ứng với số đó.

Nhập vào 1 số a (Từ 2 -> 8) và In ra thứ tương ứng với số đó.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 • Uses    crt;

  Var     a: longint;

  begin

      repeat

          clrscr;

          write('a = ');

          readln(a);

      until (a >= 2) and (a <= 8);

      case a of 

          2: writeln('Thu hai');

          3: writeln('Thu ba');

          4: writeln('Thu tu');

          5: writeln('Thu nam');

          6: writeln('Thu sau');

          7: writeln('Thu bay');

          8: writeln('Chu nhat');

      end;

      readln;

  end.

    bởi PK Conan 29/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Uses crt;

  Var a:longint;

  Begin

   Clrscr;

   Repeat

   Write('nhap a : '); readln(a);

   Until (a > 2) and (a < 8);

   If (a = 2) then Writeln('thu hai')

   Else If (a = 3) then Writeln('thu ba')

   Else If (a = 4) then Writeln('thu tu')

   Else If (a = 5) then Writeln('thu nam')

   Else If (a = 6) then Writeln('thu sau')

   Else If (a = 7) then Writeln('thu bay')

   Else If (a = 8) then Writeln('chu nhat');

   Readln;

  End.

    bởi Ngô Sơn 04/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1