YOMEDIA
ZUNIA12

Tự kiểm tra 2 trang 82 SGK Tin học lớp 6 Cánh Diều

Tự kiểm tra 2 trang 82 SGK Tin học lớp 6 Cánh Diều

Câu hỏi tự kiểm tra 2 trang 82 Tin học lớp 6 - Cánh diều:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Bài toán là một vấn đề phải giải quyết bằng tính toán.

2. Bài toán là một nhiệm vụ cần hoàn thành, đã xác định rõ ràng đầu vào và đầu ra.

3. Thuật toán là cách để tính toán nhanh.

4. Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề nào đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã học, kiến thức thực tế để phân tích và trả lời

Lời giải chi tiết

Câu đúng là:

2. Bài toán là một nhiệm vụ cần hoàn thành, đã xác định rõ ràng đầu vào và đầu ra.

4. Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề nào đó.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Tự kiểm tra 2 trang 82 SGK Tin học lớp 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF