YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập F2 trang 44 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập F2 trang 44 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Các câu giải thích nghĩa khái niệm thuật toán sau đây có những điểm thiếu sót nào? Em hãy nói rõ cho từng trường hợp:

1) Thuật toán là một danh sách các việc để hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề nào đó.

2) Thuật toán là một danh sách các việc có đánh số thứ tự để giải một bài toán nào đó.

3) Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước để giải một bài toán cụ thể.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 2

Hướng dẫn giải

Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để giải quyết 1 bài toán cụ thể nào đó.

Lời giải chi tiết

1) Thiếu sót: "các việc" cần thay bằng "các bước"; cần thêm "có chỉ rõ trình tự thực hiện".

2) Thiếu sót: "các việc" cần thay bằng "các bước"; "có đánh số thứ tự" cần thay bằng "có chỉ rõ trình tự thực hiện".

3) Thiếu sót: cần thêm "có chỉ rõ trình tự thực hiện".

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập F2 trang 44 SBT Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF