YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 98 SGK Tin học 6

Giải bài 1 tr 98 sách GK Tin học lớp 6

Hãy nêu sự khác biệt giữa lệnh Find và lệnh Replace là gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Sự khác biệt giữa lệnh Find và lệnh Replace:

  • Lệnh Find: Chỉ có thể tìm phần văn bản, nếu muốn chỉnh sửa phải nháy con trỏ vào văn bản
  • Lệnh Replace: Có thể tìm phần văn bản và thay thế phần văn bản đó

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 98 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF