YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 74 SGK Tin học 6

Giải bài 1 tr 74 sách GK Tin học lớp 6

Hãy nêu các thành phần cơ bản của một văn bản.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Văn bản gồm có các thành phần: Kí tự, từ, dòng, đoạn, trang.

Trong đó:

  • Kí tự: là con chữ, số, kí hiệu,...; là thành phần cơ bản nhất của văn bản.
  • Từ: là dãy kí tự liên tiếp nằm giữa hai dấu cách hoặc dấu cách và dấu xuống dòng.
  • Dòng:Tập hợp các kí tự nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái sang lề phải. Dòng có thể chứa các từ của nhiều câu.
  • Đoạn: Gồm một hoặc nhiều câu liên tiếp, nằm giữa 2 dấu xuống dòng. Nhấn phím Enter để xuống dòng kết thúc một đoạn văn bản.
  • Trang: Phần văn bản trên một trang in được gọi là trang văn bản.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 74 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON