ADMICRO
UREKA

Tuần 24 - Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? - Tiếng Việt 4


Qua bài giảng Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?, giúp các em nắm được vị trí và cấu tạo của vị ngữ trong câu kể Ai là gì. Đồng thời biết vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành các bài tập trong phần luyện tập.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Nhận xét

Câu 1. Đọc các câu sau:

Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi:

- Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này?

- Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè.

NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ

Câu 2. Trong các câu trên, câu nào có dạng "Ai là gì?"

Gợi ý:

 • Câu: Em là cháu bác Tự là câu có dạng "Ai là gì?"

Câu 3. Xác định vị ngữ của câu vừa tìm được.

Gợi ý:

 • Vị ngữ của câu vừa tìm là: là cháu bác Tự.

Câu 4. Những từ nào có thể làm vị ngữ trong câu "Ai là gì?'

Gợi ý:

 • Trong vị ngữ của loại câu kế "Ai là gì? thường có từ là (nối với chủ ngữ) và vị ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.

1.2. Ghi nhớ

 • Trong câu kể Ai là gì?
  • Vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ là.
  • Vị ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành.

1.3. Luyện tập

Câu 1. Tìm câu kể "Ai là gì?” trong các câu thơ sau. Xác định vị ngữ của những câu tìm được.

a) Người là Cha, là Bác, là Anh

Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ.

TỐ HỮU

b) Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay.

ĐỖ TRUNG QUÂN

Gợi ý:

a) Trong câu a: Người là Cha, là Bác, là Anh là một câu kể "Ai là gì?" Trong đó vị ngữ là: là Cha, là Bác, là Anh.

b) Trong đoạn b: các câu kể "Ai là gì?" là:

 • Quê hương là chùm khế ngọt
 • Quê hương là đường đi học.
 • Vị ngữ của câu thứ nhất là: là chùm khế ngọt.
 • Vị ngữ của câu thứ hai là: là đường đi học.

Câu 2. Ghép những từ ngữ thích hợp ở cột A và cột B để tạo thành câu kể Ai là gì?

A B
Sư tử là nghệ sĩ múa tài ba
Gà trống là dũng sĩ của rừng xanh
Đại bàng là chúa sơn lâm
Chim công là sứ giả của bình minh

Gợi ý:

A B
Sư tử là chúa sơn lâm.
Gà trống là sứ giả của bình minh.
Đại bàng là dũng sĩ của rừng xanh.
Chim công là nghệ sĩ múa tài ba

Câu 3. Dùng các từ ngữ đã cho để đặt câu Ai là gì?

a. là một thành phố lớn

b. là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ

c. là nhà thơ

d. là nhà thơ lớn của Việt Nam

Gợi ý:

a) Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn.

b) Bắc Ninh là quê hương của các làn điệu quan họ.

c) Tố Hữu là nhà thơ.

d) Nguyễn Du là nhà thơ lớn của Việt Nam.

 • Thông qua bài giảng Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?, các em cần nắm và rèn luyện được những nội dung kiến thức, kĩ năng cơ bản và trọng tâm nhất như:
  • Nắm được vị trí và cấu tạo của vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
  • Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học để tìm và xác định vị ngữ trong những đoạn văn, đoạn thơ; đặt câu.
 • Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài giảng Tập làm văn: Tóm tắt tin tức để chuẩn bị thật tốt cho tiết học sau.
MGID
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF