ON
ADMICRO
VIDEO

Tuần 9 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Ước mơ - Tiếng Việt 4


Qua bài giảng Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ, giúp các em mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm: Ước mơ. Đồng thời, giúp các em hiểu nghĩa cũng như là biết cách đặt câu với những từ ngữ cùng nghĩa hoặc những từ ngữ thể hiện sự đánh giá với từ ước mơ.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

Câu 1 (trang 87 sgk Tiếng Việt 4): Ghi lại những từ trong bài tập đọc Trung thu độc lập cùng nghĩa với từ ước mơ.

 • Những từ trong bài tập đọc Trung thu độc lập cùng nghĩa với từ ước mơ là: mơ tưởng, mong ước.

Câu 2 (trang 87 sgk Tiếng Việt 4): Tìm thêm những từ cùng nghĩa với từ ước mơ:

a) Bắt đầu bằng tiếng ước.  M: ước muốn

b) Bắt đầu bằng tiếng mơ.   M: mơ ước

Gợi ý:

a) Bắt đầu bằng tiếng ước: ước áo, ước vọng, ước mong

b) Bắt đầu bằng tiếng mơ: mơ ước, mơ tưởng, mơ mộng

Câu 3 (trang 87 sgk Tiếng Việt 4): Ghép thêm vào sau từ ước mơ những từ ngữ thể hiện sự đánh giá.

- Đánh giá cao.              M: ước mơ cao đẹp

- Đánh giá không cao.    M: ước mơ bình thường

- Đánh giá thấp.            M: ước mơ tầm thường

(Từ ngữ để chọn: đẹp đẽ, viển vông, cao cả, lớn, nho nhỏ, kì quặc, dại dột, chính đáng.)

Gợi ý:

 • Đánh giá cao: ước mơ đẹp đẽ, ước mơ cao cả, ước mơ lớn, ước mơ chính đáng.
 • Đánh giá không cao: ước mơ nho nhỏ.
 • Đánh giá thấp: ước mơ viển vông, ước mơ kì quặc, ước mơ dại dột.

Câu 4 (trang 88 sgk Tiếng Việt 4): Nêu ví dụ minh họa về một loại ước mơ nói trên.

Gợi ý:

 • Ước mơ trở thành bác sĩ.
 • Ước mơ không phải làm việc mà vẫn có thật nhiều tiền.

Câu 5 (trang 88 sgk Tiếng Việt 4): Em hiểu các thành ngữ dưới đây như thế nào ?

a) Cầu được ước thấy.

b) Ước sao được vậy.

c) Ước của trái mùa.

d) Đứng núi này trông núi nọ.

Gợi ý:

a) Cầu được ước thấy: đạt được điều mình mơ ước.

b) Ước sao được vậy: đạt được điều mình hằng mơ ước.

c) Ước của trái mùa: những ước muốn trái với lẽ thường.

d) Đứng núi này trông núi nọ: không bằng lòng với cái mình đang có, lại mơ tưởng tới những cái không phải là của mình.

 • Thông qua bài học Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ, các em cần nắm được những nội dung chính sau:
  • Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm: Ước mơ
  • Hiểu được nghĩa của các từ ngữ thuộc chủ điểm: Ước mơ.
  • Sử dụng các từ thuộc chủ điểm để nói, để viết.
 • Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài giảng 

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia cho tiết học tiếp theo.

 

AMBIENT
1=>1